مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی صنایع شیمیایی
  گرایش مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب / معدل 18.88

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سازمان اموزش فنی و حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار2ICDL
 • سازمان جهاد دانشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اموزش نسخه خوانی
دانش تخصصی
 • سازمان اموزش فنی و حرفه ای
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار2ICDL
 • سازمان جهاد دانشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اموزش نسخه خوانی
https://.com