مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه خوارزمی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت باتاب صنعت پایدار
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس عمران

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • TEKLA STRUCTURES
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com