مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیرت
  گرایش دولتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک / معدل 15.1

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت محار سازان آریا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: کارمند واحد حسابداری و سرپرست واحد اداری ومنابع انسانی واستخدامی سازمان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • واحدمالی واداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • واحدمالی واداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت
https://.com