مختصری از من

نام:حافظ زارعی طلاگه
نام پدر :مراد
ش ش......
ش م 5990004540

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی برق الکترونیک
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ماهشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندر عباس &039;شرکت فنی مهندسی انرژی گستر کاوه (سی ساکو)
  مهندسی برق/ کارشناس دفتر فنی

  توضیحات: بالانس متریال
  فصل مشترک ارت و تلکام
  As built نقشه ها
  گزارش روزانه گروه ارت
  گزارش روزانه گروه ابزار دقیق
  درخواست TQِ
  ارائه ی Site Protocole
  صدور MIVو MRV
  ارائه ی Daily Report
  اشنایی کامل با متریال ابزار دقیق و برق و ارت
  مسیر یابی برای کابل کشی.ابزار دقیق -برق-تلکام

 • فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶
  شرکت ستاره تاراز .فاز 20. 21
  مهندسی برق/ تکنیسین ابزار دقیق

  توضیحات: گلند و کانکشن کار
  خط هیترسینگ
  Ligting
  نصب تجهیزات ابزار دقیق
  تحویل کار به ناظر
  کار کردن با نقشه های Lighting
  کار کردن بر روی نقشه ی PID
  کار کردن بروی نقشه warning
  تسلط کامل برروی برنامه ی excel
  تسلط کامل بر روی برنامه یword

 • مهر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت اکسیر صنعت فاز 22. 24
  مهندسی برق/ برقکار

  توضیحات: مونتاژ تابلو برق .
  مونتاژ تابلو تست پمپ
  تعمیر ژنراتور
  تعمیر ....

 • دی ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  پتروشیمی بندر امام
  مهندسی برق/ گلند و کانکشنکار

  توضیحات: گلند و کانکشنکار
  برقکار

 • خرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
  مهندسی برق/ برق کار

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نصب تجهیزات ابزار دقیق .کالیبراسیون.تحویل کار به ناظر .کار کردن با نقشه های Lighting. کار کردن بر روی نقشه ی P&D. کار کردن بروی نقشه warning .تسلط کامل برروی برنامه ی excel تسلط کامل بر روی برنامه یword
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بالانس متریال فصل مشترک ارت و تلکام As built نقشه ها گزارش روزانه گروه ارت گزارش روزانه گروه ابزار دقیق درخواست TQِ ارائه ی Site Protocole صدور MIVو MRV ارائه ی Daily Report اشنایی کامل با متریال ابزار دقیق و برق و ارت مسیر یابی برای کابل کشی.ابزار د
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نصب تجهیزات ابزار دقیق .کالیبراسیون.تحویل کار به ناظر .کار کردن با نقشه های Lighting. کار کردن بر روی نقشه ی P&D. کار کردن بروی نقشه warning .تسلط کامل برروی برنامه ی excel تسلط کامل بر روی برنامه یword
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بالانس متریال فصل مشترک ارت و تلکام As built نقشه ها گزارش روزانه گروه ارت گزارش روزانه گروه ابزار دقیق درخواست TQِ ارائه ی Site Protocole صدور MIVو MRV ارائه ی Daily Report اشنایی کامل با متریال ابزار دقیق و برق و ارت مسیر یابی برای کابل کشی.ابزار د
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com