مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش سیالات /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 15.5

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit & fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (EES ( Engineering equation software
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com