مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی علوم انسانی
    گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور لواسان
https://.com