مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد قزوین واحد تاکستان / معدل 14.86
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد باراجین / معدل 15.33

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت آرمان بتن
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر تولید قطعات پیش ساخته بتنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  نظام مهندسی ساختمان
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول پروژه ساختمان
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  نظام مهندسی ساختمان
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول پروژه ساختمانی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علم تمرین تخصصی و آمادگی جسمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت باشگاه های ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • علم تمرین تخصصی و آمادگی جسمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت باشگاه های ورزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com