مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات انتقال /دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی صفاهان / معدل 17.5
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم فناوری اطلاعات
  گرایش IT /دانشگاه دانشگاه جامع علمی کارربردی تیران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت شومنس
  مسئول دفتر/ امور دفتری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فتوشاپ،تسلط کامل به کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با فتوشاپ،تسلط کامل به کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com