مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه ازاد / معدل 16.3
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش تکنولوژی /دانشگاه ازاد / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پیمانکاری
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح وناظر ساختمان عالمزاده خ معلم معلم 14
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت مشاوره هفتواد هزاره سوم
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح وناظر کارهای اجاری شرکت
 • تیر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۲
  دفتر فنی 510
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح وناضر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی و نقشه کشی واجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد 2 بعدی وسه بعدی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و نقشه کشی واجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com