مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  کار کردن در حوزه ی رباتیک در چند نوع ربات مین یاب دستی ، مین یاب خودکار و کوادراتور
 • 1389
  کار روی ماشین های هیبریدی در دانشگاه ازاد اسلامشهر به عنوان مسئول مکانیک

پروژه ها

 • 1389
  ماشین های هیبریدی در مسابقات دانشگاه شریف از طرف دانشگاه آزاد
  مسئول مکانیک

  توضیحات: در این طرح یک ماشین ال 90 را به صورت هیبریدی ( برقی -احتراقی ) طراحی شده است.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com