مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  کارشناسی کشاورزی
  گرایش گیاهان دارویی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16.8
 • 1382 تا 1384
  فوق دیپلم کشاورزی
  گرایش گیاهان دارویی /دانشگاه آزاد اسلامی-دامغان

دانش تخصصی

 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com