مختصری از من

در حال یادگیری مبحث شبکه و sql هستم،و علاقه مند به کار در این زمینه ها میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 17.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • + Network
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com