مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر / معدل 16
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت ایمن تامین فتح
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  نمایندگی بیمه ایران کد 6559
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com