مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم گرافیک
  گرایش گرافیک /دانشگاه دانشگاه هنر سمنان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  روزنامه فرهیختگان
  هنر/طراحی/ ادیت عکس
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۲
  مجله حاشیه
  هنر/طراحی/ ادیت عکس

  توضیحات: به علت توقیف مجله حاشیه کار به پایان رسید.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی گرافیک دانشگاه هنر سمنان

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی گرافیک دانشگاه هنر سمنان
https://.com