مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1373 تا 1378
    کارشناسی مهندسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه تبریز
https://.com