مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه گیلان / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار اجرایی در زمینه هنر و معماری
 • کارهای مدیریتی و تیمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقاشی _ مجسمه سازی _ طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقاشی _ مجسمه سازی _ طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com