مختصری از من

بنده با به کارگیری تمامی توان و تلاش خود سعی در این دارم تا در سازمان مورد نظر موثر و مفید بوده تا رضایت خود و ریاست محترم سازمان را داشته باشم و بتوانم سوابقی ارزشمند و درخشان را در سازمان داشته باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی حقوق قضایی
  گرایش علوم ثبتی /دانشگاه جامع علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پژوهشگاه مواد وانرژی
  مسئول دفتر/ پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته
 • خرداد ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  پژوهشگاه مواد وانرژی
  حقوق/ مسئول دبیرخانه هیات امنا
 • مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۴
  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
  مسئول دفتر/ رئیس دفتر معاون وزیر علوم

پروژه ها

 • 1392
  پیاده سازی تقویم جلسات کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
  پیشنهاد دهنده و مسئول انجام

  توضیحات: انجام فرایند برگزاری جلسات کمیسیون دائمی دانشگاه ها به طور سیستمی که منجر به کوتاه شدن فرایند هماهنگی جلسات و نظم و دقت در برگزاری جلسات همچنین گرفتن آمار از لحاظ تعداد و ارائه به مسئولین مافوق

افتخارات

 • 1392
  تقدیر نامه از مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز هیات امنای وزارت علوم
 • 1392
  تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه گیلان
 • 1392
  عضو کمیته اجرایی مراسم استاد نمونه کشوری با حضور ریاست محترم جمهوری
 • 1392
  لوح تقدیر از سرپرست محترم وزارت علوم فتحقیقات و فناوری
 • 1391
  تقدیر نامه از ریاست محترم دانشگاه صداو سیما
 • 1390
  تقدیر نامه از فرمانده دانشگاه علوم انتظامی به جهت همکاری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دبیرخانه هیات بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در استان البرز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • کنترل استرس و فشار روانی ناشی از محیط کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • مدیریت اجرایی دفاتر مدیران
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • آشنایی کامل با قوانین و مقررات دانشگاه ها و سیستم اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به برنامه outlook جهت تقویم کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: یادگیری در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • کنترل استرس و فشار روانی ناشی از محیط کاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • مدیریت اجرایی دفاتر مدیران
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 • آشنایی کامل با قوانین و مقررات دانشگاه ها و سیستم اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره تخصصی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
https://.com