مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1374 تا 1383
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه تهران / معدل 13

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  گسترش فن آوری عمران زیست
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معماری
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  پترو گاز جهان
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معماری
 • بهمن ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  توسعه صنایع نفت و انرژی
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح معماری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1386
  عکاسی و آماده سازی اسناد تصویری پروژه بهینه سازی بافت شهری محله صابونپزخانه – جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
 • 1386
  عکاسی و آماده سازی اسناد تصویری پروژه بهینه سازی بافت شهری محله صابونپزخانه – جهاددانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت تعارض

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ایده
 • ترجمه زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مایکروسافت آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه ایده
 • ترجمه زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عکاسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com