مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم صنايع غذايى
  گرایش كنترل كيفيت /دانشگاه غيرانتفايى ارم / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  درحال حاضر دانشجوى ترم آخركارشناسى مى باشم ودرطول مدت تحصيل مشغول به كار درآزمايشگاه دانشگاه بوده امودوره ى تغلبات مواد غذايى را گذرانده ام

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com