مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه های دریایی /دانشگاه تبریز
 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه ارومیه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  کارخانه رنگ سازی صانع یکتا
  مهندسی عمران/ معماری/ سیویل
 • شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت آذرپیمان
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  مهندسین مشاور زمین ژرفاب
  مهندسی عمران/ معماری/ ناظر ابنیه
 • تیر ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  شرکت سازه گستران مهدیه تبریز
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست اجرا
 • مرداد ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸
  شرکت آداسال
  مهندسی عمران/ معماری/ دفترفنی

پروژه ها

 • 1394
  ساختمان خدماتی 7 طبقه
  مجری
 • 1394
  نظارت ارجاعی نظام مهندسی
  ناظر سازه
 • 1393
  ساختمان مسکونی 5 طبقه
  مالک و مجری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوربین نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوربین نقشه برداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com