مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14.84

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت مرسا تحلیل گران دادگان
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت یادمان پارس دژ
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت پارس کوانتوم
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  گروه تحلیلگران سیستم سگال
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۰
  موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابرس ارشد

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  آموزش اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 94 در انجمن حسابداران خبره آموزش قوانین مالیات بر ارزش در انجمن حسابداران خبره

پروژه ها

 • 1393
  شرکت سرد ایمن
  حسابدار
 • 1392
  شرکت کائولن
  حسابدار
 • 1392
  شرکت نفتی ENI
  حسابرس
 • 1391
  شرکت PNP
  حسابدار
 • 1391
  شرکت تامکار
  حسابدار
 • 1390
  شرکت آسیا لنت
  حسابدار
 • 1390
  شرکت آراد
  حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اعتبارات اسنادی امور ارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور مربوط به خزانه داری ، تسهیلات ، حد اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه سفیر
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت مغایرت بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تنظیم دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اعتبارات اسنادی امور ارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور مربوط به خزانه داری ، تسهیلات ، حد اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری خدماتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com