مختصری از من

تجربه انبارگردانی های پایان سال
توانایی کار با word و excel
توانایی تهیه گزارشات صورت معاملات فصلی ، گزارشات ارزش افزوده ، لیست بیمه

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه رجاء قزوین / معدل 16.18

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  مجتمع تولیدی صنعتی شمش انزلی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدرک حسابداری از موسسه تراز حساب ماهان
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رایورز
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی سپیدار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدرک حسابداری از موسسه تراز حساب ماهان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com