مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • کارهای هنری

نقاط قوت رفتاری

  • مشتری مداری
https://.com