مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت صنعتی
  گرایش مدیریت تولید و عملیات /دانشگاه پردیس البرز دانشگاه تهران / معدل 16.51

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  روش سازان صنعت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ مشاوره استراتژی
 • مرداد ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  مشاوران رهاورد تلاش ارغوان
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ دستیار مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
https://.com