مختصری از من

اینجانب دانشجوی ترم آخر مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها می باشم .

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مدیریت
  گرایش امور فرهنگی /دانشگاه غیرانتفاعی رفاه / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر
  مسئول دفتر/ اداری
 • آذر ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت رماک وزین
  مسئول دفتر/ اداری
 • تیر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹
  شرکت ساختمانی پارسیان
  مسئول دفتر/ اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  انجام تحقیق اقیانوس آبی -

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا - دف -

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com