مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • علاقه زیاد به نویسندگی وموسیقی سنتی

نقاط قوت رفتاری

  • تدبیر / فهم سیاسی
  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
https://.com