مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    فوق دیپلم حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد خوراسگان / معدل 16
https://.com