مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  /دانشگاه خوارزمی
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 14.61

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت بازرسی مهندسی اندیشه
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارشناس فنی آسانسور
https://.com