مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسي فناوري اطلاعات
  گرایش فناوري اطلاعات /دانشگاه آزاد اسلامي / معدل 15.44

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۶
  کلینیک دندانپزشکی پاسارگاد
  مالی و حسابداری/ مسئول امور اداری و قراردادها

  توضیحات: انجام امور مالي و قرار داد ها و همچنين مدير داخلي كلينيك

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک دوره
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مذكور را به اتمام رسانده ام.
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک دوره
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مذكور را به اتمام رسانده ام.
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com