مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی هوافضا
  /دانشگاه امام حسین ع

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش و پژوهش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com