مختصری از من

برخی از سوابق:
کاراموزی در پروژه ساخت شهرک افق ابهر
کاراموزی در اداره راه و شهرسازی ابهر
کاراموزی در پروژه بهسازی ازادراه قزوین-زنجان
برگزار کردن چند همایش علمی
مدیر توسعه فروش شرکت تجهیز گاما
بازاریاب بیمه آسیا

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سراسری زنجان / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com