مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری و انرژِی /دانشگاه میرداماد گرگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزشکده ی غزل سقز
  مدرس

  توضیحات: تدریس نرم افزار های
  3D max--V Ray--auto cad--photoshop--sketchUp

https://.com