مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مترجمي زبان اسپانياي
  /دانشگاه آزاد تهران شمال

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در دوران دبيرستان نَفَر اول آمادگي جسماني
 • در دوران دانشگاه به صورت داوطلبانه در مهد كودك به كودكان آموزش زبان رايگان ميدادم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکاتبات بازرگانی و
  20% Complete
  عنوان مدرک: از دانشگاه مديريت تهران

ابزار و نرم افزار

 • مسلط به آفیس
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدرك مجتمع فني تهران در زمينه آفيس

زبان

 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  20% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي
دانش تخصصی
 • مکاتبات بازرگانی و
  20% Complete
  عنوان مدرک: از دانشگاه مديريت تهران
https://.com