مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1380
  کارشناسی علوم تربیتی
  گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی /دانشگاه اصفهان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۴ تا هم اکنون
  دانشگاه اصفهان
  کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه ریزی اموزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com