مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه های فراساحلی /دانشگاه صنعت نفت / معدل 17.54
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16.59

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی ساختمان آذین دژ سپاهان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس طراح

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های فراساحلی

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های فراساحلی
https://.com