مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه پیام نور تهران شمال / معدل 14

دانش تخصصی

 • میکروکنترلر AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ایی
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Proteus
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروکنترلر AVR
  40% Complete
  عنوان مدرک: فنی وحرفه ایی
 • Altium Designer (طراحی مدار)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com