مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
  /دانشگاه بناب / معدل 14.75

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  راهنمایی باغ موزه نگارستان منشی شرکت banix

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com