مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1388 تا 1391
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش طراحی فرآیند /دانشگاه زاهدان / معدل 16.61
  • 1384 تا 1388
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش صنایع گاز /دانشگاه گچساران
https://.com