مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  فوق دیپلم فنی
  گرایش تعمیر و نگهداری هواپیما /دانشگاه دانشگاه صنعت هوانوردی تهران / معدل 17.91

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شهر فرودگاهی امام خمینی
  سفریار

  توضیحات: ارایه اطلاعات فرودگاهی
  مدتی سرشیفت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به آشنایی با سیستم شرکت بامیلو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com