مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1394
  کارشناسی مهندس کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه آزاد گرمسار

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  نیلپر
  بازاریابی و فروش/ کارمند فروش
 • مرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  ثبت احوال پیشخوان دولت
  مدیر فنی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس مخابرات
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  مدرسه غیر انتفاعی شوکا
  منابع انسانی و آموزش/ دفتری اداری

دانش تخصصی

 • VoIP.visio.network.photo shop. One note.windows. word.excell
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • VoIP.visio.network.photo shop. One note.windows. word.excell
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com