مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش صنايع /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  شركت كيسون
  مهندسی صنایع/ سرپرست پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com