مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه پیام نور

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  مدیریت انجمن علمی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری - تدریس شیمی دبیرستان جهت کنکور سراسری (بیرجند) - عضو هیئت ادبی شهرستان بشرویه(همراه با مقامات استانی و کشوری شعر) و ...

افتخارات

 • 1395
  مقام اول تا سوم استانی و مقام اول کشوری در در همایش های شعر در سال های 88 تا 95

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کمک های اولیه هلال احمر مشهد

ابزار و نرم افزار

 • علوم نرم افزاری رایانه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کمک های اولیه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کمک های اولیه هلال احمر مشهد
https://.com