مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی سهند تبریز / معدل 15.11

پروژه ها

 • 1394
  ساخت دزدگیر ماشین جهت پروزه درسی مخابرات

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC S7 300400
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه آموزشی از دانشگاه مربوطه
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • flow code
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC S7 300400
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه آموزشی از فنی و حرفه ای
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه آموزشی از فنی و حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fuzzy logic
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارای گواهینامه آموزشی از فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC logo
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی PLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC S7 300400
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PSpice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com