مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی پلیمر
  گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه ازاد واحد داراب / معدل 14.44

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • امداد و نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه نجاتگر دوم

ابزار و نرم افزار

 • ICDL.mit.matlab.gambit
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امداد و نجات
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه نجاتگر دوم
https://.com