مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مديريت
  گرایش بازرگاني /دانشگاه علمي كاربردي زنجان
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمي كاربردي قزوين

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  مجتمع تفريحي تجاري ورزشي نور
  بازاریابی و فروش/ ميريت فروش و بازاريابي - مدير داخلي - مدير روابط عمومي

  توضیحات: حضور بيش از ٦٠٠٠هزار دانش آموز در ارديبهشت ٩٥

 • مرداد ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  شركت سنگ سنگستان
  مسئول كل انبار سنگ و سرپرست واحد آمار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  شركت سنگ كارا
  سرپرست كل انبار و ناظر خريد و نماينده معدن
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت صنايع چوب سكويا پارس
  بازاریابی و فروش/ مدير فروش - مدير بازرگاني

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارداني

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com