مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1367 تا 1372
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه اصفهان / معدل 14.25

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۶
    اداره کل نوسازی مدارس
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول واحد رایانه
https://.com