مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامس واحد شهر قدس / معدل 14

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
    شرکت افرانت
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس NOC
  • آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
    شرکت پارسان لین ارتباطات(parsonline)
    نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی فنی

دانش تخصصی

  • Network+
    80% Complete
    عنوان مدرک: network+
  • MCITP
    60% Complete
    عنوان مدرک: MCITP
  • CCNA
    80% Complete
    عنوان مدرک: CCNA
  • CCNP
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • Network+
    80% Complete
    عنوان مدرک: network+
  • MCITP
    60% Complete
    عنوان مدرک: MCITP
  • CCNA
    80% Complete
    عنوان مدرک: CCNA
  • CCNP
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com