مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامس واحد شهر قدس / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت افرانت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس NOC
 • آبان ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت پارسان لین ارتباطات(parsonline)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبانی فنی

دانش تخصصی

 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • MCITP
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: network+
 • MCITP
  60% Complete
  عنوان مدرک: MCITP
 • CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • CCNP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com