مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش جامدات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  آذین ارقام آراد
  مالی و حسابداری/ کمک حساب حسابدار

  توضیحات: کار کردن با نرم افزار هلو و مالیات و بیمه و ثبت دفتر روزنامه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • تسلط کامل به نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com