مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی / معدل 17.5
 • 1369 تا 1373
  کارشناسی ریاضی کاربردی
  گرایش تحقیق عملیات /دانشگاه دولتی شهید نیکبخت / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۱ تا هم اکنون
  شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
https://.com