مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابدارى
  گرایش حسابرسى /دانشگاه جامع علمى كاربردى
 • 1387 تا 1390
  فوق دیپلم حسابدارى
  گرایش صنعتى /دانشگاه جامع علمى كاربردى

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com